Diensten

Simone Medicare biedt diverse diensten om u zoveel mogelijk te ontzorgen:

  • Matrassencontrole

Om de kwaliteit van de basismatrassen in kaart te brengen, biedt Simone Medicare de mogelijkheid om middels een getraind team de basismatrassen te controleren. De matrassen worden tijdens een geplande sessie gecontroleerd op beschadigingen, vervuilingen, kuilvorming, zachtheid, inzet en bruikbaarheid. Als resultaat ontvangt de klant een zeer complete rapportage waarin per locatie, afdeling en bed beschreven staat welk matras wanneer vervangen zou moeten worden en waarom.

  • Indicering:

Indicatie bij zorgvrager voor bepalen adequate product(en) en oplossingen.

  • Installatie op bed

Simone Medicare wil de specialist zijn op het gebied van comfortabel zitten en liggen en wil u als klant ontzorgen. Wanneer u een matras koopt komt getraind personeel van Simone Medicare het product hoogstpersoonlijk installeren in instellen op geschikte wijzen. Hiermee wordt het personeel ontlast en zorgt Simone Medicare voor een correcte en tijdige installatie. Tevens wordt er uitleg gegeven wat te doen bij calamiteiten. Simone Medicare heeft de importantie van een goede installatie hoog in het vaandel.

  • Cliëntanalyses:

Om het proces van herstel na een decubituswond of het voorkomen van het ontwikkelen van decubitus te monitoren en te managen, worden cliëntanalyses uitgevoerd. Getraind personeel van Simone Medicare komt periodiek bij de klant langs om de intrinsieke en extrinsieke factoren te bekijken en advies te geven betreft in te zetten

Anti-decubitusmatras. Is dit systeem toereikend of kan er een goedkoper systeem ingezet worden? Ligt de cliënt de hele dag op bed of zit zij overdag in de stoel, hoe is men daar dan beschermt tegen decubitus?

  • Klinische les:

Simone Medicare biedt een klinische les aan de verzorgende en verpleegkundigen. Tijdens deze les worden de basisprincipes van decubitus besproken en worden een aantal “tips en tricks” en “do’s en dont’s” gedeeld om decubitus te voorkomen of te genezen. Tevens worden de meest recente richtlijnen besproken en wordt in kaart gebracht hoe veel decubitus nu eigenlijk kost. Middels deze les zal het personeel meer alert worden op het signaleren en voorkomen van decubitus

  • Productdemonstratie

Wanneer een organisatie informatie over producten wenst, dan biedt Simone Medicare een product demonstratie om het personeel te informeren over de producten. Middels een presentatie, flyers en productkaarten kan het personeel na de training zelfstandig het product bedienen. Een belangrijk onderdeel om onnodige storingen of calamiteiten te voorkomen.